Eredményes napot zárt a HVDSZ 2000 Kongresszusa

Eredményes napot zárt a HVDSZ 2000 Kongresszusa

A HVDSZ 2000 Szakszervezet immár 4. alkalommal tartotta meg Országos Értekezletét 2014. október 10-én, amelyen számos kérdésben szavazhatott több mint félszáz küldött.

„Seprényi Sándor Díj”

Az idei évben alapított díjra melynek névadója a HVDSZ első elnöke után került elnevezésre. A díjra azon szakszervezeti tisztségviselő érdemes, akinek példamutató munkája nyomán vagy jelentős számban léptek be munkavállalók a HVDSZ 2000 Szakszervezetbe, vagy sikerült olyan munkáltatónál kollektív szerződést kötnie, ahol eddig elzárkóztak ettől. 

Az első „Seprényi Sándor Díjat” Baksa Ferenc (Dél-Alföldi Régió) érdemelte ki.

Az egykori hagyományok mintájára tiszteletbeli elnököt választott a Kongresszus, amelyre a küldöttek egyhangúan dr. Pék Zsoltot, a HVDSZ 2000 egykori Elnökét tartották méltónak.

A küldöttek munkájuk során elfogadták a HVDSZ 2000 beszámolóját a 2010-2014. év közötti időszakról, valamint módosították a tagszervezet Alapszabályát, amely így megfelel a Polgári Törvénykönyv aktuális szabályainak.

Megválasztásra kerültek az alábbi munkabizottságok és azok vezetői:

Településüzemeltetési Bizottság: Siklóssy Mihály

Rehabilitációs Bizottság: László Lehelné

Üdülési Bizottság: Baranyi Tamás

Szintén az idei évtől került kidolgozásra és elfogadásra a HVDSZ 2000 Etikai Kódexe is, amelyben leírtak betartásáért az Etikai Bizottság felel.

A bizottság megválasztott tagjai: Kiss Ernő, dr. Pék Zsolt, Miklós Dezső.

A kongresszus az új elnökség megválasztásával végződött, amelynek során a már aktuális Polgári Törvénykönyv szabályainak megfelelően három fős elnökség került kiválasztásra.

A szavazás eredményeképpen Szabó Istvánné, Király András és Busák Ferenc Tamás személyében állt fel a HVDSZ 2000 új vezetősége, akik tagjai maguk közül Király Andrást választották a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 új elnökének az elkövetkezendő 5 évre.

A HVDSZ 2000 Szakszervezet valamennyi tagja ezúton gratulál a kitüntetetteknek, valamint sok sikert, kitartó munkát kíván valamennyi megválasztott bizottsági elnöknek és nem utolsó sorban a Szakszervezet új elnökségének!

 

Budapest, 2014. október 10. 

Képeket!