Tájékoztató küldöttgyűlésről

Tisztelt Szakszervezeti Tagok!

A Helyiipari és Településüzemeltetési Önsegélyező Pénztár (HETÖP) 13 éve áll a HVDSZ 2000 szakszervezeti tagjainak szolgálatában.

2013. május 27.-én tartotta meg soros éves küldöttközgyűlését.

A küldöttközgyűlésen a küldöttek tájékoztatást kaptak arról, hogy 2012. december 31.-én a Pénztár taglétszáma 4392 fő volt, ami az előző évhez képest 2 fős létszámcsökkenést mutat.

Évközben igen nagy volt a fluktuáció, 700 fő belépett, ugyanakkor 702 fő kilépett a Pénztárból.

A tagok közül 339 fő részesült különféle szolgáltatásban, ez az össz létszám 8%-a.

A szolgáltatásokra összesen 3.168.400 Ft került kifizetésre.

A küldöttközgyűlésen elfogadásra került a 2013.07.01.- 2014.06.30.-ig szóló pénzügyi terv, valamint a 2013-2015.-ig szóló hosszú távú pénzügyi terv is.

A küldöttközgyűlés úgy döntött, hogy szolgáltatási struktúráját egy új szolgáltatással, a gyógyszertámogatással bővíti.

Sajnálattal állapította meg a küldöttközgyűlés, hogy annak ellenére, hogy a szakszervezeti tagok részére az alapszolgáltatás ingyenes, nagyon sokan nem tagjai a Pénztárnak, így az általa kínált 8 szolgáltatásból igény, rászorultság esetén sem tudnak részesülni.

A Pénztár által kifizetett szolgáltatásokról, illetve az adható szolgáltatásokról táblázatainkból tájékozódhatnak szakszervezeti tagjaink.

A Pénztárba való belépés az alapszervezeti titkárokon keresztül lehetséges, a belépési nyilatkozat kitöltése útján.

Bízunk abban, hogy hamarosan tagjaink között tudhatjuk azokat a szakszervezeti tagokat is, akik ezidáig nem léptek be a Pénztárba.

 

Budapest, 2013. május 27.                                                   Tóth Dezső

                                                  IT elnök