Titkári értekezlet Debrecen

Régiós Titkári értekezlet 2013. október 15., Debrecen

 Az Észak-Alföldi Régió érdekkörébe tartozó Alapszervezeti Titkárok részére megtartott értekezleten a délelőtt folyamán Pataky Péter az MSZOSZ Elnöke részletes tájékoztatást adott a folyamatban lévő AUTONOM, -MSZOSZ, -SZEF egyesüléssel kapcsolatosan eddig megtett intézkedésekről és a jelenleg aktuális szervezőmunkáról.

Szólt arról, hogy az egyesülést igen erős várakozás övezi.

A jelenleg 63 Ágazati Szakmai Szervezet kilenc tagozatot alakítva fogja koordinálni és képviselni a közvetlen, sajátos érdekeket.

Az intenzív előkészítő munka eredményeként jelenleg a Föderációs Kongresszusok szervezése zajlik, melyet követően december elején megalakul az ÚJ SZÖVETSÉG, melynek nevével kapcsolatosan internetes szavazást rendeznek,ahol négy javasolt névből a szavazók által leginkább támogatott név lesz az új Szövetség neve.

Szavazni: ide kattintva lehet 2013. október 25.-ig.

Az Ülés délutáni részében, -melyen részt vett Molnár Judit Alelnök is- Miklós Attila interaktív tájékoztatás keretében bemutatta a HVDSZ 2000-nél bevezetendő elektronikus tagnyilvántartási programot.

A programmal kapcsolatosan a jelenlévők számos észrevételt tettek, különösen a bővítéssel és egységesítéssel kapcsolatosan. Ezeket a Központ részére, összefoglalva eljuttatjuk.

Az Ülésen a Régióvezető Köszönetet mondott mindazon Szervezetek és személyek részére, akik tevőlegesen hozzájárultak a 2013. szeptember 28-án Hajdúböszörményben, és 2013. október 05-én Leveleken megrendezésre került Családi Nap sikeréhez. Különösen kiemelte a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. Tisztségviselőinek és Aktíváinak munkáját, különösképpen Kelemen Gyulának, valamint a PIREHAB Tisztségviselőinek, Aktíváinak Glantné Nagy Katalinnak és Szabó Károlynak.

A rendezvényekről személyes tapasztalatait is figyelembe véve Molnár Judit Alelnök is elismerően nyilatkozott.

Az Ülésen ismételten felmerült a tagdíjfizetéssel kapcsolatos anomáliák.

Élénk vita zajlott a TTT. Alapítvány korábbi tevékenységéről és a jövőbeni szerepéről.

 

Debrecen, 2013. október 21.