Több mint 40 ezren vannak és maradni is akarnak

Több mint 40 ezren vannak és maradni is akarnak

Őrizzük meg az eddigi munkahelyeket, teremtsenek nekünk is további lehetőségeket.

A megváltozott munkaképességű emberek nem akarják elveszteni munkahelyüket, továbbra is dolgozni akarnak! Több mint 40 ezer, embertársunk munkahelyét veszélyezteti Magyarország 2015. évi költségvetés tervezetének őket sújtó része.

A rehabilitációs foglalkoztatásra évek óta egyre kevesebbet fordít a kormány. Jövőre jelentős mértékben, mintegy 15 százalékkal tovább kívánják csökkenteni a költségvetésben az erre fordítható összeget. A mintegy 5 milliárd forintos támogatás-csökkenés közel 10 ezer fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű személy munkahelyét veszélyezteti, akik a támogatás több mint 50 százalékát azonnal – adók és járulékok formájában – visszafizetik, illetve meg sem kapják.

A HVDSZ 2000 Szakszervezet (Helyiipari és Városgazdálkodási Dolgozók Szakszervezete 2000) embertelennek, gazdaságilag ésszerűtlennek tartja a megváltozott munkaképességű munkavállalókat érintő támogatás elvonását. Nagy aggodalommal tekintünk a december 31-ig hatályos munkaszerződések jövő évi meghosszabbítása elé. Ebben a szektorban, a 327/2012 kormányrendelet hatására, már eddig is beteg emberek tömegei veszítették el támogatott státuszukat, most újabb családok rettegnek a megélhetésüket biztosító munkájuk lehetséges elvesztésétől. Továbbá a 285/2014 kormányrendelet megszünteti a munkaadói oldallal szemben támasztott kötelező 5 órás foglakoztatási átlagot, amit az államnak kellene az ellátási oldalról kompenzálni.

Ma Magyarország az EU tagállamai között sereghajtó a megváltozott munkaképességűek foglakoztatásában, jelenleg a szégyenpadon Bulgária és Románia mellett helyezkedünk el.

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkaadók és az ott dolgozó munkavállalókat képviselő szakszervezet középszintű érdekegyeztető fóruma, a 2009. évi LXXIV. törvény szerint működő Rehabilitációs Párbeszéd Bizottság 2014. november 20-ai ülésén kénytelen volt arra a megállapításra jutni, hogy 2015. január 1-től akár tízezer ember veszítheti el az állását a költségcsökkentések miatt. November végén, a munkáltatói oldallal közösen, egy figyelemfelhívó levelet küldtünk Magyarország Miniszterelnökének, és a kormány több tagjának, amelyben kértük az egyeztetés lehetőségét, a megoldások megkeresése okán, sajnos erre a mai napig nem került sor. Elkeserítőnek tartjuk, hogy Magyarország kormánya ily módon kíván „gondoskodni” a rászorulókról, akik jelentős részben a mai ötvenes éveiben járó, munkában megrokkant generáció tagjai is.

Kérjük és elvárjuk az egyeztetés azonnali lehetőségét! A HVDSZ 2000 Szakszervezet munkavállalói az év bármelyik napján készek tárgyalni.

Továbbá várjuk azon megváltozott munkaképességű dolgozókat, akik nem tagjaink, hogy vegyék fel velünk a kapcsolatot az info@hvdsz2000.eu email címen, vagy a +36 1 222 8959 telefonszámon, hisz ahogy mottónkban is mondja „Együtt erősebbek vagyunk!”

Budapest, 2014. december 6.

Helyiipari és Városgazdálkodási Dolgozók Szakszervezete 2000