Újabb mérföldkövek a munkakongresszusból lett Országos Értekezleten

2013. május 29-én 10 órától a HVDSZ 2000 munkakongresszust tartott, amely még a délelőtt folyamán Országos Értekezletté alakult. A munkakongresszuson elfogadták az új, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt. A Civil törvény változása miatt a legfelsőbb döntéshozó szervnek évente szükséges összeülnie, ennek ezen a szerdán a HVDSZ eleget is tett.

Szabó Istvánné elnöki bevezetője után Pataky Péter, az MSZOSZ elnöke tartott rövid tájékoztatást az MSZOSZ integrációs törekvéseiről. Ezután a 2012. évi számviteli beszámoló elfogadása következett, majd Veress Ildikó Gabriella, a Gazdasági Ellenőrző Bizottság elnöke ismertette a GEB jelentését. A kávészünet előtt még olyan fontos momentumokra is sor került, mint a 2013. évi költségvetés és a Pénzügyi Szabályzat elfogadása.

Egy kis pihenő után az Országos Értekezlet az új alapszervezetek felvételével, a HVDSZ 2000 Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Választási szabályzatának elfogadásával folytatódott. Még néhány szünettől eltekintve a munka egészen a késő délutánba nyúlva folytatódott, például a régióvezetők jelölése, megválasztása, a régióvezetők Tanácsa tagjainak megválasztása vagy a munkabizottságok létrehozása, az elnök feletti munkáltatói jogkört gyakorló személy megbízása is a nap második felében történt meg.