2016. július 8−tól változik a munkavédelmi törvény

Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról 2016. évi LXXIX. törvény 6−24. §−ai tartalmazzák azokat a szabályokat, amelyek már július 8−tól hatályosak!

Több – a munkavállalók egészségére nem ártalmas és biztonságos munkavégzésére vonatkozó szabály mellett – a szakszervezet számára három fontos szabályra hívjuk fel a figyelmet (A munkavédelemről szól 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 70/A. § (1) és (2) bekezdéseit, valamint az Mvt. 76. §−ának (3) bekezdéseit is  teljes egészében újraszövegezték):  ...