Kéményseprő-ipar: Előtérbe az élet- és vagyonbiztonságot!

 „Rendeletmódosítás avagy felelőtlen ötletezés”

A felröppent sajtóhírek alapján a HVDSZ2000 kíváncsian várja az új kéményseprő-ipari jogszabályok szakmai- társadalmi egyeztetését.

 

A legtöbb kéményseprő tagot számláló szakszervezetbe tartozó szakemberek rendkívül veszélyesnek tartják a szolgáltatás biztonsági szintjének hírek szerinti drasztikus csökkentését. Ismerve az országos kéményállomány jelenlegi állapotát az ellenőrzések ritkítása hatványozottan életveszélyes helyzetek kialakulásához vezet. A kémények elhasználódása, tönkre menetele sajnos nem egyenletes folyamat. Egy-egy kéményhiba, megkezdődött állapot romlás, vagy nem ellenőrzött beavatkozás - amely csak a szakemberek által végzett ellenőrzések során tárható fel - rövid időn belül végzetes eseményekhez vezethet.

 

A kéményseprő szakma tevékenységének lényege mindig is a balesetek, halálesetek megelőzése volt. Az eddig minimális költségeket jelentő éves ellenőrzések további csökkentése aránytalanul nagy veszélyeket hordoz magában. A későn detektált problémák a baleseteken túl jelentős gazdasági károkat is okoznak. Az utólagos beavatkozások, baleset utáni javítások költségvonzata sokkal nagyobb, mint az időben észrevett apróbb javításoké.

 

Ki kell térni arra is, hogy a szakterület munkavállalói speciális ismeretekkel rendelkeznek. Az ellenőrzések csökkentésével a kiképzésbe, az infrastruktúrába fektetett javak elveszni látszanak, hiszen a lecsökkentett feladat végrehajtásához elégséges a meglévő munkavállalók egyharmadának további foglalkoztatása.

Sőt, amennyiben további, a biztonsági szintet figyelmen kívül hagyó költség orientált lépések is vizionálhatók, elképzelhető, hogy a sebtében kiképzett, átképzett tűzoltókkal kívánják majd a ritkított ellenőrzéseket elvégeztetni. Ezzel párhuzamosan a jól képzett, gyakorlattal rendelkező szakemberek munkanélkülivé válnak.

 

Reményeink szerint a felröppent hírek a szakmai és társadalmi egyeztetések nyomán csak előzetes rémhírnek minősülnek majd. Az élet és vagyonbiztonság, valamint a szaktudásban rejlő nemzeti vagyon megtartása nagyobb súllyal kerül majd a döntéshozók mérlegére, mint a rendkívül hangzatos ingyenes szolgáltatás mítosza.

 

HVDSZ2000