Keresetkorlát nélkül dolgozhatnak a rokkantsági és rehabilitációs ellátásban részesülők

A napokban benyújtott törvénymódosítási javaslat értelmében – mely összhangban van a MEOSZ által kidolgozott, a meghatározó országos érdekvédelmi szervezetek által támogatott korábbi javaslatával – annak elfogadása esetén, 2021. január 1-jétől a rokkantsági és rehabilitációs ellátásban részesülők jövedelemkorlátozás nélkül folytathatnának keresőtevékenységet.

A tervezet hatályon kívül helyezi a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) azon rendelkezéseit, melyek szerint meg kell szüntetni az ellátást, ha az érintett keresőtevékenységet folytat, és jövedelme három egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér másfélszeresét. A kormányzat módosító javaslata összecseng azzal az ajánlással, amit a MEOSZ a rokkantsági nyugdíjrendszer átalakítását követő szabályozás ellentmondásairól és a megoldási javaslatairól szóló összefoglalója is tartalmaz. A szakmai javaslatok szélesebb körben való elfogadása érdekében a MEOSZ 2018-ban egyeztetést tartott e tárgyban a hat országos érdekképviseleti szervezettel, 2019-ben pedig közös konzultációt tartott az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Pénzügyminisztérium, a Miniszterelnökség és az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala részvételével.

 

 

A MEOSZ  által készített javaslatcsomagot a rokkantsági nyugdíjrendszer átalakítását követő szabályozás anomáliáiról és az ahhoz kapcsolódó megoldási javaslatokról,  az országos érdekvédelmi szervezetek képviselői közösen elfogadták, majd az aláírás után eljuttattak a döntéshozóknak. A MEOSZ törvénymódosítást célzó javaslatai (a MEOSZ javaslatai itt olvashatóak) között szerepelt egyebek mellett a keresetkorlát újra szabályozása is. Ezt követően Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke, a megoldásra irányuló tervezetet 2019 tavaszán megküldte az országgyűlési képviselőknek és a szaktárcának is, mely válaszában arról tájékoztatott, hogy a keresetkorlátra vonatkozó ajánlást megfontolásra érdemesnek találja. A most benyújtott törvényjavaslat indoklása szerint a keresetkorlát eltörlésére a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése érdekében van szükség, hogy mind a rokkantsági, mind a rehabilitációs ellátás folyósítása mellett, kereseti korlát nélkül végezhető legyen keresőtevékenység. A szaktárca is úgy látja, hogy a kereseti korlát eltörlése segítheti a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását, és csökkenti az ügyfelekre, munkáltatókra háruló adminisztratív terheket. A MEOSZ határozott álláspontja az, hogy ez az intézkedés ösztönzően hat a megváltozott munkaképességű emberekre, így jelentősen többen dönthetnek a munkavállalás mellett és jelenhetnek meg a munkaerőpiacon.

 

Forrás: meosz.hu