Kongresszus 2012 - összefoglaló

Január 1-jén lépett hatályba a civil törvény, amely a korábbi egyesülési törvényt váltotta fel, jelentős változásokat hozott a szakszervezetek életébe is. Például a jelen munkakongresszus feladata is a törvény előírásaiból ered; olyan változásokat szükséges végrehajtani, amelyek a munka további folytatását egyáltalán lehetővé teszik. A munkakongresszus elfogadta a módosított alapszabályt, előterjesztését, a feladatok végrehajtásának ütemezését, a pénzügyi és számviteli bizottság ajánlását és megválasztotta a Gazdasági Ellenőrző Bizottság tagját. (A letöltések között megtalálható a módosított alapszabály, előterjesztés alapszabályhoz, pénzügyi és számviteli bizottság ajánlása.)

A Kongresszuson az időkereteknek megfelelő, részletes beszámolót hallhatott a tagság Szabó Istvánné elnök asszonytól és munkatársaitól az elmúlt egy év eseményeiről, fontos döntéseiről, nehézségekről és az eredményekről. Az egyes témaköröknél mindig elhangzottak a jövő tervei és feladatai is. Megtudtunk azt is, hogy a HVDSZ 2000 gyűjtőszakszervezet 2012. július 30-án 8740 főt, december 1-jén pedig már 8975 fő tagot regisztrált. A tagnövekedés oka részben számos ambiciózus, tenni akaró fiatal belépése is.

Bár a HVDSZ 2000munkáját párt semlegesen végzi, minden munkavállalót képvisel, és nincs egyik párthoz sem elkötelezettsége, a szakszervezetek helyzete a jelen politikai és gazdasági környezetben 2010 óta folyamatosan nehezedett, nehezedik. Az ország adóság állományának kezeléséhez a kormány többszöri megszorítást és a munkavállalókat súlyosan érintő intézkedéseket léptetett életbe. Lassan nincs olyan szakma vagy munkavállalói réteg, akit ne kellene külön védeni valamilyen intézkedéssel. Például a munkahelyvédelmi akció keretén belül. Emellett folyamatosan hiányzik a szociális párbeszéd, az egyeztetések és emiatt a szakszervezeti munka is gyengül (tulajdonképpen gyengítik) - például megszűnt az Országos Érdekegyeztetés. A kormány az egyeztetést középszintre, az Ágazati Párbeszéd Bizottságok hatáskörébe utalta, és hiába ez az egyetlen testület, ahol a partnerek szakmai, szociális egyeztetést tudnak folytatni, a szakszervezetek még egyelőre nem tudják jól a maguk hasznára fordítani ezt.

A Kongresszuson az is elhangzott, hogy „sajnos a jogszabályalkotások előtt az egyeztetési fórumok lehetőségeit nem tudtuk kihasználni, így a jogszabályok megszületése után kapkodunk, mint most a hulladékgazdálkodásról szóló törvény esetében”. A szaktárcák bizony nem teljesítették feladataikat maradéktalanul.

2012-ben a munka világát érintő nagy változás az új Munka törvénykönyve. Az ebben foglaltak miatt a munkavállalók kiszolgáltatottsága általában nőtt, viszont a munkaerőpiac ezzel az Munka törvénykönyvvel kétségtelenül rugalmasabbá vált, megkönnyítve a munkáltatók lehetőségeit az élőmunka jobb és takarékos kihasználásában. De téves az a következtetés, hogy ennek következtében új munkahelyek jönnek létre…

Szó volt a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról, felülvizsgálatáról. A terület 34 ezer munkavállalót foglalkoztat, ebből a védett szervezetek, a HVDSZ 2000 munkáltatói partnerei 20 ezer munkavállalót alkalmaznak. A jelenlegi ismeretek szerint e szervezeteknek az előírt bürokratikus szabályok miatt, még nincs meg a hivatalos jogosítványuk a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására a jövő évre. A szerződéseik pedig 2012. december 31-én lejárnak. Igaz, hogy december 16-ig pályázhatnak a cégek a jövő évi foglalkoztatásra, de úgy hogy nem ismerik a konkrét paramétereket.

A HVDSZ 2000 a tárgyévben sikereket könyvelhetett el szakszervezeteinek a Kollektív Szerződések tárgyalásánál, van ahol új KSZ született, van ahol a módosításban közreműködött.

A Kongresszusi beszámolóban azt olvashatjuk, hogy a második félévben megnövekedtek az egyéni segítségkérések, mely kéréseknek munkajogászuk igyekszik eleget tenni, aki munkajogi tanácsot ad, beadványt ír, egyeztet, stb. „Reméljük ezek a megkeresések annak a kampánynak a hatására is érkeznek, amit az MSZOSZ-el indítottunk el, és amelyben kértük, hogy Ne írjátok alá azonnal azt, amit a munkáltató elétek tesz, hanem tájékozódjatok!”.(Ajogsegély hálózat segítségét továbbra is igénybe lehet venni, a honlapon megtalálják a lakóhelyükhöz legközelebbi iroda elérhetőségét.)

A bérek, juttatások alakulásáról összefoglalóan annyit emelünk ki, hogy csak a nagyobb munkaadók vállalták fel az elvárt béremelést meghaladó, azon fölüli béremelést, a legtöbb cég a bérkompenzációval rendezettnek tekintette a 2012. évi bérfejlesztést is. Sőt a 2012 évi minimálbér és garantált bérminimum teljesítésével befejezettnek tekintették a bérrel való foglalkozást. A szakszervezet látókörében foglalkoztatott dolgozók 90%-a minimálbért kap, tehát a 2013 évi minimálbér alakulása meghatározó a jövedelmükre. Az MSZOSZ megtette javaslatát, jelenleg folynak a tárgyalások.

Szervezetpolitikai kérdések, együttműködések, kapcsolatok

Az új időkhöz és elvárásokhoz alkalmazkodva, mind a HVDSZ 2000, mind az MSZOSZ jelentősebb megújulás előtt, ill. közepette áll. De a HVDSZ 2000 véleményét, mint a többi ágazatét is továbbra is az MSZOSZ képviseli az NGTT és a VKF ülésein. A HVDSZ 2000, mint az MSZOSZ, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségébe tartózó ágazat a jövőben is az MSZOSZ-en keresztül kívánja szakmai kompetenciáját meghaladó érdekeit megjeleníteni.