Távmunka vészhelyzet ideje alatt - 487/2020. (XI.11.) Korm. rend.

Tegnapi napon megjelent 487/2020. (XI.11.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról.

Megjelent a   Kormány 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelete  a
távmunkával kapcsolatosan a munkavállalóknak  költségként
elszámolható térítésről. Ugyancsak kitér a rendelet a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 196. §-ától
való eltrés lehetőségére  a veszélyhelyzet idején. A vonatkozó
szöveg részeket lásd alább:

     * A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
     * § A veszélyhelyzet ideje alatt igazolás nélkül, költségként
elszámolható tételnek minősül a munka törvénykönyvéről szóló
törvény távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően,
a munkaszerződésében foglaltak szerint távmunkavégzés keretében
munkát végző munkavállalónak, a távmunkavégzéssel
összefüggésben költségtérítés címén fizetett összegből a
felek által előzetesen meghatározott, de legfeljebb havonta az
adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának
megfelelő összeg (ha a távmunkavégzés nem érinti az egész
hónapot, a havi összegnek a távmunkavégzéssel érintett napokkal
arányos része), feltéve, hogy a magánszemély a távmunkavégzéssel
összefüggésben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény 3. számú melléklet I. Jellemzően előforduló
költségek cím 24. pont c) és d) alpontja szerint más költséget
nem számol el.
     * A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
     * § A veszélyhelyzet ideje alatt a munkavállaló és a munkáltató
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 196.
§-ától megállapodásban eltérhetnek.

 

A Kormányrendelet szövege ide kattintva érhető el.